Wspólnoty:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacja zrzeszającą młodych katolików, którzy pragna pogłębiać swoją relację z Bogiem i budować Królestwo Boże na ziemi. Posiada długą tradycję sięgająca początku XX wieku. Przez dziesięciolecia burzliwe losy naszej Ojczyzny sprawiły zawieszenie działalności KSM.

Jego odrodzenie nastapiło w 1990 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział Biskupom m.in.: „Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą - Drodzy Bracia - decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.”

Do KSM-owiczów zaś mówił: „Nie wstydźcie się waszych ideałów - wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM.”

KSM posiada specyficzna duchowość. Jej streszczeniem jest tzw. 10 zasad KSM-owicza:

  1. "Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i swym środowisku".
  2. "Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie".
  3. "Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce".
  4. "Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty".
  5. "Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej".
  6. "Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim".
  7. "Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny".
  8. "Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych".
  9. "Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj".
  10. "Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie".

Patronami KSM-u są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

Świętem patronalnym – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

KSM posiada swoje zawołanie, które ma ciągle przypominać o istocie naszej formacji:
„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów?” odzew: „Gotów!”

KSM-owiczem staje się osoba, która po odbyciu stażu kandydackiego, złoży uroczyste przyrzeczenie:
Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W naszej Parafii KSM prowadzi Ks. Dariusz Konieczny.
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w piątki o godz. 18.00.

Kolędowanie ze Św. Michałem

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób - według tradycyjnego układu różańca). W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego. Na poziomie diecezji ustanawiani są w ramach "duszpasterstwa specjalistycznego" duszpasterze diecezjalni "Żywego Różańca".

Literatura: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywy_R%C3%B3%C5%BCaniec

Droga Neokatechumenalna lub Neokatechumenat – katolicka fundacja dóbr duchowych[1], której statutowym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła[2]. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, wspólnota.

Literatura: https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_Neokatechumenalna


Szybki kontakt:
Kancelaria czynna:
poniedziałek – sobota 8.00 – 9.00 i 17.00 – 17.30
w pierwsze piątki miesiąca tylko 17.00 - 17.30
w niedziele i święta - nieczynna
Tel. kom. 577 955 041
Tel. 83 343 36 96